Welke Bancaire Kredieten Zijn Er?

      Geen reacties op Welke Bancaire Kredieten Zijn Er?

Factormaatschappijen bieden voorraadfinanciering aan in combinatie met debiteurenfinanciering. Door een factormaatschappij kan gefinancierd worden op betaalde voorraad die in Nederland ligt opgeslagen. Daarbij bedragen de financierings-percentages tot 60% van de actuele waarde. Van belang is dat het courante voorraad betreft, waarbij vooruitbestelde voorraad zich beter leent voor financiering. Inkoop van goederen door een onderneming gaat ten koste van de liquide middelen.

Een groot voordeel van factoring is dat een ondernemer niet meer afhankelijk is van het moment dat de debiteuren betalen. Hierdoor kunnen uitgaven vaak beter gepland worden. Kenmerkend voor factoring is daarnaast zakelijke lening de flexibele hoogte van de maximaal te verkrijgen financiering. Als de omzet stijgt, stijgt immers de kredietruimte mee. De verstrekkingsnormen bij factoring zijn doorgaans ruimer dan bij bancaire financieringen.

Corona En Ondernemers

Of er komt onverwachts een grote bestelling binnen, waardoor je de voorraad weer moet aanvullen. In zulke gevallen heb je direct een flinke som geld nodig. Het is heel logisch dat je niet op ieder second genoeg liquide middelen hebt om hieraan te voldoen. In zo’n geval kun je een zakelijk krediet aanvragen.

Dit kun je zien als een additional potje geld waar je gebruik van kunt maken. Een groot voordeel van een zakelijke krediet is dat je snel weet of je kunt lenen, waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat. Je kunt gewoon doorgaan met het laten groeien van je onderneming. Met een zakelijk krediet kun je flexibel geld opnemen en extra aflossen wanneer het jou uitkomt. Bovendien heb je altijd ruimte voor voorraadfinanciering. Bij een lening is het rentepercentage vaak erg hoog is.

Maar toch is er een alternatief. Met een digitaal zakelijk krediet vraag je alles on-line aan en heb je snel duidelijkheid, zodat je door kunt gaan met ondernemen. Iedere ondernemer herkent dit probleem direct: wachten op betalingen van je klanten, maar ondertussen wel moeten voldoen aan je eigen rekeningen.

Inkoopfinanciering door een factormaatschappij is mogelijk op foundation van de voorverkochte inkopen, gerelateerd aan de inkoopwaarde van de goederen. Daarbij bedragen de financieringspercentages tot 60% van de actuele waarde. Welke vormen van factoring zijn er?

Er zijn verschillende vormen van factoring te onderscheiden, bijvoorbeeld traditionele factoring, american factoring en reverse factoring. Een belangrijk facet bij de traditionele vorm van factoring is de debiteurenportefeuille en de spreiding van deze debiteuren. Bij traditionele factoring wordt op basis van de totale omzet en afhankelijk van een vrij groot aantal voorwaarden een rekening courant krediet verstrekt. De aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken. Bij american factoring wordt gefinancierd op basis van cessie van vorderingen. Factoring is mogelijk waarbij er uitsluitend sprake is van bevoorschotting van debiteurenvorderingen. Wie zijn de aanbieders van factoring?

Krediet Vanaf 50 000

Er zijn heel veel verschillende factoringmaatschappijen in Nederland, die allemaal onderling verschillen in acceptatie, mogelijkheden en tarieven. Enkele bekende namen zijn ING en ABN Amro Commercial Finance, DAS Factoring en De Lage Landen. Welke voor- en nadelen zijn er in algemene zin te benoemen?

Bij een traditionele debiteurenfinanciering door een bank is dit meestal beperkt tot maximaal 60% of 70% in geval van verzekerde debiteuren. Je onderneming laten groeien met zakelijk krediet Het is een veelgehoorde klacht bij ondernemers: het aanvragen van een lening neemt veel tijd in beslag. Tijd waarin je niet of nauwelijks kunt werken aan de groei van je onderneming. Er lijkt niets anders op te zitten dan te wachten op goedkeuring van de financial institution.

Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een proportion van de factormaatschappij. De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. Naast financiering van debiteuren wordt ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Daardoor is factoring van debiteuren zeer geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille. Naast een vorm van debiteurenfinanciering kan factoring ook worden ingezet voor de financiering van voorraden en inkopen. Voorraden aanhouden is voor ondernemingen zeer kapitaalintensief. Financiering van de voorraad geeft ondernemingen met voorraden de mogelijkheid te blijven investeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *